[10:04] Synne Farestvedt [10:04] Synne Farestvedt

Priser

Alle priser er inkl.mva. Næringstakst er eks mva.

Tilstandsrapport for bolig fra | 8500 KR

Verditakst/ forhåndstakst fra | 6000 KR

Verdivurdering fra | 4000 KR

Næringstakst, fra eks.mva | 10500 KR

Forhåndstakst inkl konvertering | 9500 KR

Takst over utviklingstomter og områdetakster fra | 12500 KR

Tomtetakst fra | 5000 KR

Skade og reklamasjonstaksering  | Oppstart  3000 KR + 1400 KR per time

Landbrukstakst | Etter avtale

Uavhengig kontroll tre våtrom | Etter avtale

Byggelånskontroll per time | 1400 KR

Skjønn ved brann eller bygningsskade pr time | 1400 KR

Datalagring, ekspedisjonsgebyr tilkommer på alle faktura | 150 KR

Timepris | 1400 KR

Reisekostnader per km kr 7 + bompenger og parkering 

Fakturagebyr | 35 KR

pencilphone-handsetmap-marker