Priser

Prisliste

Tilstandsrapport for bolig fra
8500
Verditakst/ forhåndstakst fra
6000
Verdivurdering fra
4000
Næringstakst, fra eks.mva
10500
Forhåndstakst inkl konvertering
9500
Takst over utviklingstomter og områdetakster fra
12500
Tomtetakst fra
5000
Skade og reklamasjonstaksering oppstart kr 3000 + per time
1400
Landbrukstakst
Etter avtale
Uavhengig kontroll tre våtrom
Etter avtale
Byggelånskontroll per time
1400
Skjønn ved brann eller bygningsskade pr time
1400
Datalagring, ekspedisjonsgebyr tilkommer på alle faktura
150
Timepris
1400
Reisekostnader per km kr 7 + bompenger og parkering
7
Fakturagebyr
35
Alle priser er inkl.mva. Næringstakst er eks mva.

Kontaktskjema