Priser

Priser

Prisliste fra 08.02.17. Alle priser er inkl. mva.

Forenklet verdivurdering

Enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv.

Kr. 3 500,-

Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA

Kr. 3 000,-

Verdi og lånetakst

Enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv.

Kr. 6 000,-

Leilighet uten fellessarealer < 150 kvm BRA

Kr. 5 000,-

Tillegg for ekstra leilighet/boenhet

Kr. 500,-

Tilstandsrapport for bolig

Enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv.

Kr. 8 000,-

Leilighet uten fellesarealer < 150 kvm BRA

Kr. 6 500,-

Tillegg for ekstra leilighet/boenhet

Kr. 500,-

Boligsalgsrapport NS 3600 (BSR 2)

Standard enebolig, 1/2-part av tomannsbolig, rekkehus, osv. inkl. 2 våtrom, ekskl. innredet kjeller – < 200 kvm BRA

Kr. 12 500,-

Standard leilighet uten fellesarealer, inkl. 1 våtrom – < 150kvm BRA

Kr. 8 500,-

Ekstra leilighet/boenhet

Kr. 3 000,-

Innredet kjeller/underetasje

Kr. 1 250,-

Ekstra våtrom

Kr. 1 250,-

Garasje

Kr. 1 250,-

Skade-/reklamasjonstakst og næringstakst

Etter avtale eller pr. time

Kr. 1 375,-

Tillegg til grunnpris

Tillegg for boliger med flere enn 1 stk. bo-enhet (ekskl. hybel/utleieleilighet)

Kr. 2 500,-

Tillegg *grunnrapport

I BSR kan kunden nå velge bort tjenester (moduler) som oppdraget ikke skal omfatte:

  • Kontroll av tegninger (hvis aktuelt tillegg Kr 1 000,-)
  • Kontroll av romfuksjoner for P-rom (hvis aktuelt tillegg Kr 1 000,-)
  • Utvidet fuktsøk (hulltaking) (hvis aktuelt tillegg kr 1 200,- ) Prisen gjelder pr bad.
  • Forenklet vurdering av elektrisk anlegg (hvis aktuelt tillegg kr 1 200,-)
  • Forenklet vurdering av branntekniske forhold (hvis aktuelt tillegg kr 1 500,-)
  • Tilstandskontroll av tilleggsbygg (avtales etter type bygg/ størrelse)

Arbeid som skadetakst/reklamasjonstakst og arealmåling, utføres som timearbeid. Timepris kr 1 125,- inkl mva. 

Det tilkommer kostnader for innhenting av nødvendig dokumentasjon.

Prisene forutsetter at oppdragsgiver fremskaffer nødvendig dokumentasjon. Skjemaavgift og transportkostnader tilkommer om ikke annet avtales på forhånd. Dersom takstoppdragets størrelse og omfang avviker vesentlig fra det normale, avtales pris på oppdraget på forhånd.

Bestilling