Tjenester – Taksering av takstmann i Bergen

Våre tjenester

Nesttun Taksering AS utfører verditaksering av bolig- og næringseiendommer i Bergen og omegn. Som medlem av NitoTakst, er du som kunde sikret at du får en politelig takstmann i Bergen som følger de strenge krav NitoTakst setter til sine medlemmer.

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i hånd med låneopptak eller refinansiering av eksisterende lån der eiendommen stilles som sikkerhet.

Næringstakst

Nesttun Taksering AS utfører taksering av mindre næringseiendommer, for verdier opp til 15 millioner.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir det spesielt lagt vekt på å vurdere de byggtekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte.

Tilstandsrapport

Nesttun Taksering AS utfører tilstandsrapport i Bergen og omegn. Ved kjøp eller salg av fast eiendom eksisterer det bare unntaksvis en grundig teknisk gjennomgang og vurdering av eiendommen.

Forenklet verdivurdering

Nesttun Taksering AS utfører forenklet verdivurdering. Rapporten aksepteres av de fleste kredittinstitusjoner ved bl.a. refinansiering.

Skadeskjønn

Nesttun Taksering AS utfører skadeskjønn, og innehaver Roger Johannesen er godkjent av NITO Takst som skadetakserer.

Reklamasjon

Nesttun Taksering AS hjelper deg å avgjøre om den gitte skade er en skade som dekkes av eierskifteforsikringen.