Skadeskjønn

Skadeskjønn

Nesttun Taksering AS utfører skadeskjønn, og innehaver Roger Johannesen er godkjent av NITO Takst som skadetakserer. Skadeskjønn eller skjønn benyttes ved større og omfattende byggeskader. Denne oppgjørsformen står skrevet i forsikringsvilkårene.

Hvordan foregår et skjønn?

Skadelidte og forsikringsselskapet velger hver sin objektive takstmann/fagkyndig. Dette skal være personer som er bygningskyndig, har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger, samt at de skal kunne forsikringsvilkårene.

  • Takstmenn/fagkyndig, skadelidte og forsikringsselskapets representant møtes for «setting av skjønnet», gjennomgang av oppgaven osv.
  • Det foretas befaring i den skadde bygning, hvor skjønnsmenn/fagkyndig registrerer oppbygning og skade.
  • Skjønnmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skadet bygning og verdiberegninger.

For mer informasjon om våre tjenester, produkter eller annet, ta kontakt via e-post eller telefon.

Adresse: Ulsmågåsen 39, 5224 Nesttun
E-post: post@nesttuntaksering.no
Mobil: 922 39 494

Bestilling